Gøteborg bad bankerne give dem et ultimatum

Hvis Gøteborg ikke opfylder sine klima- og sociale mål, vil dets långivende banker pålægge det en bøde – på byens anmodning.

Det drejer sig om seks af byens mest sårbare kvarterer hvor der over de næste tre år skal vise sig kontante forbedringer, ellers får byen ”bøder” – og de har selv bedt om ”snubletråden”. Det dækker over 84.000 indbyggere, hvis gennemsnitlige levealder er omkring otte år lavere end den gennemsnitlige göteborger. 

Med pengene (11 mia. Sv.kr.) er kommunen og Framtiden blevet enige om 14 ”opgaver”, de har sat sig for at nå frem til 2025. Det drejer sig blandt andet om et sommerjob og familiestøtteprogram for unge samt en jobskabelses- og udviklingsordning for små virksomheder og skal hjælpe med at tackle nogle af kvarterernes største problemer: Lave uddannelsesstandarder og høje arbejdsløshedsniveauer, som har ført til udbredt fattigdom og endemisk banderelateret kriminalitet.

Læs mere her.