Levertransplantationsrevolution

En schweiziske patient har nu overlevet et helt år efter at have fået transplanteret en lever, der havde været udenfor donorkroppen i hele tre døgn. Leveren var blevet opbevaret i en banebrydende opbevaringsmaskine, der efterligner menneskekroppens funktioner ned til proteinproduktion og bekæmpelse af infektioner. 

11.000 mennesker i USA venter lige nu på en ny lever, men 70% af alle donerlevere går til grunde da de pt kun kan overleve udenfor kroppen i ca 12 timer. Forskerne bag den omtalte maskine antager, at maskinen på længere sigt vil kunne holde en donorlever i live i op mod 12 dage.

Kilde: ActualNews