Cykeltopmøde om hverdagscykling

Tour de France i Danmark er ikke kun en oplagt anledning til at sætte fokus på cykelsporten. Det er også en unik mulighed for at rette blikket mod hverdagscykling som grøn, sund og socialt inkluderende transportform. Derfor mødes centrale beslutningstagere fra Danmark og EU til Cykeltopmøde 2022 for at fremme hverdagscyklismen i hele Danmark og i resten af Europa.

Cykling har betydning for centrale dagsordener som fremkommelighed, klimaforandringer, sundhed, miljø og det gode by- og børneliv. Der er et stort potentiale for at få flere op på cyklen, men for at indfri dette potentiale er det en forudsætning, at vi bliver bedre til at samarbejde på tværs om cykelindsatsen. 

Cykeltopmødet afholdes i to dele, hhv. en international del med fokus på cykelfremme og en national del, med fokus på at skabe tværsektorielle samarbejder om cykelfremme i Danmark.

Læs mere her.

I samme forbindelse er der festivelo. Se det ambitiøse program her.

Skriv en kommentar