Bæredygtigt byggeri og små boliger

Vi har en fortløbende tendens til at boligerne bliver større og større. Hvor man for 100 år siden kunne bo en familier på fire i en to–værelses lejlighed, har vi i dag indrettet os således at det gennemsnitlige boligforbrug pr dansker er 53 m2. 

Det er godt at der – som årene gik – blev bedre plads til hele familien, men er det ikke nu gået over i sin modsætning? Vore boligforbrug er ved at komme helt ud af kurs. Faktisk har danskerne ifølge Danmarks statistik det gennemsnitligt største boligforbrug i Europa.

Det forhold er der ved at komme en reaktion imod. Det er begrundet i flere forhold, men naturligvis er der en stærkt klima- og ressourcevinkel på det. Jo flere kvadratmeter vi sætter af til den enkelte dansker jo flere byggematerialer – typisk beton og stål – skal der bruges. Ressourcer, som ikke er fornybare.

Læs mere her.