Et vildt scenarie for, hvordan verden klarer sit klimaproblem

“De senere års landvindinger inden for energiproduktion, transport og fødevarer har for længst sat verden på kurs mod en klimaneutral fremtid, hvor naturen vil genindtage enorme landområder i en sand genopblomstring af planetariske dimensioner. De teknologier, som vi i dag har til rådighed, kan nemlig uden problemer barbere mere end 90 procent af vores årlige drivhusgasudledninger så snart som i 2035. Samtidig vil de radikalt mindske vores behov for landbrugsjord, gøre os rigere og udjævne en god del af forskellen mellem rige og fattige lande.”

Sådan siger en amerikansk tænketank RethinkX der er værd at lytte til. Det var f.eks. dem der – som de eneste forudså det dramatiske fald i prisen på solceller, batterier og vindenergi.

Læs eller lyt til en overraskende optimistisk artikel om at der er begrundet håb om at klimakrisen vender.

En kommentar til “Et vildt scenarie for, hvordan verden klarer sit klimaproblem”

Der er lukket for kommentarer.