Eldrevne fragtskibe på vej

Skibsfartsindustrien har et enormt CO2-fodaftryk og det har flere iværksættere arbejdet med at nedbringe. Hidtil har det været ved at erstatte de fossile brændstoffer med brint . Hidtil har man sagt at eldreven skibsfart ikke er mulig p.g.a. de tunge batterier der skal til.

En nystartet virksomhed sigter nu på at bevise, at et elektrisk alternativ til fragtskibe, der drives af fossilt brændstof, er gennemførligt. Det er virksomheden Fleetzero, der vil forsøge at bevise sin pointe ved at krydse Stillehavet med mindre elektriske skibe, der skifter batterier i havne undervejs. 

De siger, at dette vil være en billigere og mere bæredygtig skibsstrømkilde end fossile brændstoffer.

Måske kan de blive ladet op ved en havvindmølle.

Læs mere her.