Brusevandet bruges til toiletskyl

Vi skal passe godt på vores vand, der i stigende grad er plaget af pesticider og andre giftstoffer. Hvert år lukker op til 100 vandboringer p.g.a. forureninger.  Det er unikt i Danmark at vi har direkte adgang til vores grundvand. Alligevel bruger i dagligt rent grundvand til at skylle ud i toilettet. Det er ca. 25% af vores grundvand, vi bare skyller ud.

– Det skal der gøres noget ved, siger Morten Vestergaard fra virksomheden GreyWaterSolutions, som har fået lavet et system, hvor brusevandet opsamles og bruges til toiletudskyl. Hans virksomhed, der ligger i Skødstrup ved Aarhus, er i en pionerfase og foreløbig er anlægget kun installeret et sted – udover hos hans egen familie – nemlig i boligselskabet Alboa ved Viby-Aarhus. Begge steder har man gode erfaringer med anlægget, og det vurderes at investeringen vil være tjent hjem efter 6-10 år.

Spildevandsgenbruget skal holdes op imode genanvendelse af regnvand. Om det siger Morten Vestergaard: “Regnvandsgenbrug reducerer ikke spildevandsudledningen, men kun vandindvindingen. Derfor kræver forsyningsselskaberne også afledningsbidraget, som er ca 2/3 af vandprisen. Regnvand er iøvrigt også meget svære at installere i lejlighedsbyggerier.”

Spildevandsanlægget kan etableres i en eksisterende bolig, men kræver at gulvet skal brydes op. Mest oplagt er det at det etableres i forbindelse med nybyggeri.

De er ikke de eneste i Danmark, der leverer løsninger med genbrug af brusevand i toiletskyl. Det gør også Green Box, der ligger i Aulum ved Herning og det hollandske Hydraloop, der har fem afdelinger i Danmark.