Skoven har sit eget internet

Her en gammel, men fantastisk nyhed: træer i skoven indgår i symbiose med svampene i hvad man kan kalde ”Wood Wide Web”. Skoven er ikke bare en sum af træer, jord, planter, svampe og dyr, der lever i en dynamisk økologisk balance. Det viser sig, at planterne i skoven benytter sig af kæmpestore og meget avancerede internetsystemer af svampe, der gør dem i stand til at opretholde et kompliceret samfund. I modsætning til vores ret nye elektroniske internet er dette 450 millioner år gammelt.

Denne forholdsvis nye indsigt kan måske bruges aktivt i landbrug, skovbrug og gartneri. Ved at dyrke netværkets mekanismer kan man måske booste den økologiske dyrkning og gøre den mere effektiv. Det er der forskere der arbejder med.

Endelig giver den ny viden om netværket et andet blik på træfældning. Det er påvist, at jo ældre og større et træ er, des flere netværksforbindelser har det. De store træer er ‘hubs’, forbindelsespunkter, ligesom store lufthavne er det for flytrafikken, og ligesom mennesker med mange kontakter er det i menneskenes sociale netværk. Det har derfor store økologiske konsekvenser at fælde de store træer, og der er en grænse for, hvor mange af disse man kan fælde på én gang uden at skade hele økosystemet og dermed skoven som sådan. Den hænger virkelig sammen som en organisme under ens fødder. Læs eller lyt mere her.