EU-Flygtningekrise – måske en løsning

Inden den aktuelle flygtningekrise var Polen og Ungarn ikke parat til at tale om en fordeling af flygtninge i Europa. Det kunne meget vel ende med at de mange flygtninge fra Ukraine får dem på andre tanker og at den forfærdelige krise kan være med til at løsne op for EU’s handlingslammelse over for at håndtere flygtninge. Sådan siger Juan Fernando López Aguilar, formand for Europa-Parlamentets borgerrettighedsudvalg.

I EU presser Juan Fernando López Aguilar nu på, for at de regler, der gælder for ukrainerne, også udvides til at gælde for andre flygtninge.

“EU burde drage nytte af det momentum, vi har lige nu, og én gang for alle ændre vores negative attituder mod både migranter og asylansøgere.”

“Vi har hørt kritikken om, at EU opererer med en, lad os sige det ligeud, racistisk bias, når det gælder Ukraine. At ukrainerne kun har vores fulde solidaritet, fordi de har blå øjne og er kristne. Men sådan er det ikke. Ukrainerne fortjener vores solidaritet, fordi de flygter fra krig,” siger han.

Og dét princip bør gælde for alle, der flygter fra krig, mener Aguilar. Spørgsmålet er, om han også kan overbevise EU’s regeringsledere om det. Læs eller lyt mere her.