Havørnen er tilbage i overraskende stort omfang

For 30 år siden var Nordeuropas største fugl uddød i Danmark. I dag yngler de i et større antal, end man turde drømme om. I dag er der flere end 150 ynglende havørnepar i Danmark. Målet var at få 75 par i 2040,

Havørne er fremragende jægere. De angriber fra luften og fanger et forsvarsløst bytte i deres skarpe kløer eller dolkelignende næb. Havørnen er vigtig for det økologiske kredsløb, fordi den spiser ådsler og fanger både svage og friske dyr, så naturens balance bliver opretholdt. For eksempel får den jaget noget skarv væk og spist nogle af skarvens unger, så i stedet for, at der er kolonier af 200 skarv, der spiser fisk i en bestemt å eller sø, så er tallet nede på 30. Der bliver på den måde flere fisk, fordi den fugl, der er hård ved fiskebestanden, bliver naturligt reguleret. Læs mere her.