Vaskeri med regnvandsgenbrug og fisk

Fællesvaskeriet i boligforeningen 3B i Folehaven i Valby genbruger regnvand fra 12 boligblokke. Inden det ledes i vaskemaskinerne har afrikanske fisk bevist at vandet er rent nok. De svømmer rundt i et basin hvor beboerne kan se med.

Beboerformand Leif Mikkelsen fortæller at der er flere gevinster. Ved at bruge regnvand sparer beboerne udgiften til at købe vand. De sparer halvdelen af afledningsafgiften, de lever højt på at vandet er 2 grader varmere. Hver vask er 1,50 kr billigere end den ellers ville være. Som han siger så burde mange flere kunne gøre noget lignende.

Det er den den grønne biolog Ove Loland der har sikret etableringen af det grønne vaskeri.

Man kan se mere om vaskeriet her i kl. 19.30 udgaven ca. 17 minutter inde.