Ændret dyrkning af jorden gør klimaforskel

Skaderne der hidrører fra tidligere tiders monokultur og klimapåvirkninger skal håndteres. Sådan siger sorte bønder og oprindelige folk på tværs af kontinenter, Afrika og Amerika.

Her er regenerativt landbrug et godt nutidigt svar. Også kaldet silvopasture, der er et indfødt system , der integrerer nødde- og frugttræer, foder og græsser for at fodre græssende husdyr. 

En regenerativt landbrugsmetode, der først blev beskrevet af landbrugsforskeren og opfinderen Dr. George Washington Carver. Den involverer minimal jordforstyrrelse, brug af dækafgrøder og sædskifte. Begge systemer udnytter planter til at opfange drivhusgasser. “Ingen anden mekanisme, der er kendt af menneskeheden, er så effektiv til at håndtere global opvarmning som indfangningen af ​​kuldioxid fra luften gennem fotosyntese,” siger Pau Hawwkins, der har lavet ”Drawdown”, der beskriver de 100 bedste metoder til at modgå klimaforandringerne. Læs mere her.