Her er 75% af indvandrerkvinderne i job

I Vesthimmerlands kommune er 75% af alle kvinder med indvandrebaggrund i arbejde i modsætning til landet som gennemsnit på 46%. Hvorfor?

Det handler om målrettet indsats hvor man ikke forhaster sig, godt samarbejde med lokale virksomheder – og ikke mindst en aktiv brug af ordningen med voksenlærlinge. Kvinderne læres fagligt og sprogligt op og efter lærlingeperioden har de – i langt de fleste filfælde – et fast job hvor de er selvforsørgende. Vigtigt er det at have blikket på at vi har med mennesker at gøre, og ikke bare tal der skal blive bedre, som afdelingsleder i kommunen Tom Sørensen siger.

Læs eller lyt også om Helen Kidane fra Eritrea,  der fik sin værdighed tilbage ved at arbejde på en toiletsædefabrik i Ry.