Han dyrker jorden klimaneutralt og med stort udbytte

Den britiske planteavler Richard Anthony binder 21.300 ton kulstof ved hjælp af brug af flydende biogødning, efterafgrøder og minimal jordbearbejdning, og det gør hans bedrift klimaneutral, ifølge egne beregninger. Jordens indhold af organisk stof er steget til hele 7-8 procent.

En god og måske ikke overraskende nyhed. Det interessante er at nyheden bringes i Landbrugsavisen, der er Landbrug og Fødevarers officielle organ. Landbrug og Fødevarer har hidtil udvist stor skepsis overfor pløjefrit jordbrug. Læs mere her.