EU-kommisionen: Færre biler i europæiske byer

Europa-Kommissionen har for nylig foreslået en revision af byinfrastrukturen i EU, som vil sætte cykling og gang i centrum. Forslaget falder i tråd med EU’s mål om at blive CO2-neutral i 2050 .

Hvis den lykkes, ville pakken om effektiv og grøn mobilitet kræve, at de 424 største byer i det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T) udarbejder bæredygtige bymobilitetsplaner,  

Disse bæredygtige byudviklingsprojekter vil hjælpe EU med at flytte sine byområder væk fra køretøjer med fossile brændstoffer , reducere trafikken samt forbedre folkesundheden ved at reducere luft- og støjforureningen. Alt i alt vil planerne hjælpe EU med at nå sine klimamål, såsom at reducere emissioner fra biler med 55 procent inden 2030. Læs mere her.