Adgang til natur begrænser ensomhedsfølelsen

Byer har ry for at være steder, der er dårlige for mental sundhed og afføder ensomhed, men et hold af forskere har opdaget, at kontakt med naturen i byer dramatisk kan reducere borgernes følelse af isolation.

Ensomhed betragtes som et stort folkesundhedsproblem, som efter de erfaringer, vi har haft med pandemien, ikke burde komme som en overraskelse. Ifølge forskerholdet kan ensomhed øge en persons risiko for død med 45 procent; det er mere end luftforurening, fedme eller endda alkoholmisbrug.

Da deltagerne i forskningsprojektet var frivillige, anerkender forskerne, at deres stikprøve ikke nødvendigvis er repræsentativ for bredere befolkningsgrupper, men når forskerne redegjorde for alder, etnicitet, uddannelse og erhverv, fandt de ud af, at kontakt med naturen og følelser af social inklusion stadig havde en statistisk signifikant sammenhæng med faldet i ensomhed. Læs mere her.

Skriv en kommentar