5 mio ha skal være regenerativt

Inden 2025 skal vi have omlagt 5 mio hektar til skovlandbrug – heraf 1 mio i Danmark. Det er den ambitiøse plan som Regen Danmark har. Regen Danmark står for regenerativt landbrug (skovlandbrug) som indebærer at landbruget skal være et landbrug, hvor naturen med græsser, træer og dyr skal være i balance og re-genere.

Planen er i fire faser. Først skal vi have identificeret hvad der allerede er af regenerativt landbrug og i den forbindelse afdække de forskellige måder det i praksis defineres. 

Så skal der udvikles et model-landbrug som klart signalerer hvad regenerativt landbrug er. Det skal så skaleres op og endelig skal det sikres at de omlagte landbrug opretholder skovlandbrug som driftsform.

Den 12. februar er der i Taastrup et seminar om skovlandbrug.