Tag cyklen med i bussen

Nu er det muligt at tage cyklen med i bussen i Midttrafiks område. Beslutningen passer godt med resultatet af en nylig overstået befolkningsundersøgelse Danskerne og kollektiv transport 2021, som Passagerpulsen har gennemført. Den viser, at langt de fleste i undersøgelsen foretrækker at have cyklen med i bussen frem for at leje eller låne en cykel ved stationen/stoppestedet.

På busrute 100, der kører på strækningen Odder-Aarhus-Hornslet, gøres det gratis at tage cyklen med. Erfaringerne herfra skal bruges i forhold til øvrige ruter. Læs mere her.