De vil aktivt reducere lønforskellene i firmaet

Regnskabsfirmaet KPMG er blevet den første store virksomhed som offentliggør deres socioøkonomisk lønforskele, hvor de måler lønforskellen mellem medarbejdere med forskellige baggrund.

KPMG rapporterede en gennemsnitlig lønforskel på 8,6 procent mellem medarbejdere fra arbejderklasse og medarbejdere fra middelklassefamilier. Firmaet lover at tage fat på det og tilføjer, at de ønskede, at 29 procent af dets partnere og direktører skulle komme fra arbejderklasse i 2030.

Nik Miller, administrerende direktør for Bridge Group, der en nonprofit-organisation, der fremmer social lighed, siger: ”Fremskridt inden for mangfoldighed og inklusion kræver robust bevis og praktisk handling. Ved at offentliggøre lønforskelle efter socioøkonomisk baggrund for første gang er KPMG på forkant. Vi håber, at dette vil inspirere andre til at følge trop. Læs mere her.