Bakterier kan gøre spildevand drikkeklart

Vi må vænne os af med at betragte bakterier som nogen der skal bekæmpes. Flere og flere forskere opdager hvordan forskellgie slags bakterier kan hjælpe os. Det gælder fra genbrug af bilbatterier til håndtering af plastforurening. Her har bakterier i stigende grad været under mikroskop af forskere, der arbejder på at levere løsninger på nogle af de mest udfordrende globale problemer. Senest har forskere i Indien opdaget en bakteriestamme, der kan rense forurenet vand og gøre det egnet til at drikke. Læs mere her.

Læs her om de bakterier der er i vores tarmsystem.