Fire strategier, der forbedrer solcellers bæredygtighed

Solenergi er en vedvarende kilde med ret høj pålidelighed og skalerbarhed, men selv de bedste løsninger har nogle ulemper. Solcellerne er selv emissionskrævende i energiproduktion og kræver udvundet silicium, glas og aluminium. 

Her er fire strategier til hvordan de vil kunne blive mere bæredygtige: 

Få solceller til at holde længere 

I dag kommer mange solpaneler med 30 års garanti, men en forlængelse af deres levetid er det første skridt til at reducere deres fodaftryk. Brug af robust glas, der er indbygget på bagsiden af ​​panelerne, forlænger deres levetid, men det gør korrekt vedligeholdelse også. Her ligger faktisk gode jobs og venter.

Gør dem reparerbare 

Lov om ret til reparation har vakt større opmærksomhed i de seneste måneder, og heldigvis gør solpanelers enkle struktur dem til en stærk kandidat til effektive reparationer. Det gælder f.eks. udskiftning af revnet glas for at sikre fortsat drift og brug af en klæbende pasta til at forsegle bagfilmen mod fugtindtrængning. Når vi fortsætter med at forbedre solteknologien, bør vi stræbe efter at gøre paneler lettere at reparere for at reducere udskiftningsbehov.

Undgå skadelige materialer 

Selvom solpaneler har vist sig ikke at lække skadelige materialer, indeholder nogle dog skadelige stoffer. Tyndfilmsmoduler indeholder små mængder giftigt tungmetalcadmium , og krystallinske solcellemoduler (der udgør 95 procent af markedsandelen) indeholder op til et gram bly pr. modul. Eliminering af disse stoffer fra paneler sikrer, at de ikke forårsager utilsigtet skade på miljøet.

Forbedring af genbrugsteknologi 

At få paneler til at holde længere og genanvendelighed går hånd i hånd. Paneler kan i øjeblikket delvist genbruges med aluminiumsrammer, glas og krystallinske paneler, der makuleres til genbrug, men der er stadig plads til forbedringer. Brug af højkvalitets solglas fra gamle moduler til nye moduler og genanvendelse af silicium med høj renhed er to ændringer, der ville flytte paneler mod fuld cirkularitet.

Kilde: Optimist Daily