De giver grunde til håb

Verdens største græsrodsorganisation kampagnefællesskabet Avaaz, hvor vi er næsten 70 mio. medlemmer kommer med en opgørelse over hvordan de i 2020 har brugt de 10 mio. dollars som medlemmerne har samlet sammen. Pengene er formidlet af lokale Avaaz-medlemmer som har ydet en ekstra indsats i f.eks. Beirut efter den forfærdelige eksplosion. Her har lokale Avaaz-medlemmer hjulpet med at forene familier og ydet støtte til genopbygning. Organsiationen har især været aktiv i forhold til covid-19 hvor de har hjulpet med at sikre test og mad kunne komme  ude til mere øde egne i Afrika. De har hjulpet med at sikre truede dyr mod krybskytter o.m.a.

Se den gode video, der fortæller mere om arbejdet.