Flere psykisk sårbare – flere foreninger hjælper

Omfanget af psykiske lidelser blandt unge er for opadgående. 72 procent flere børn og unge end i 2009 bliver behandlet for psykiske sygdomme i psykiatrien, og behovet for støtte vokser.

Disse sårbare unge har en række menneskelige kvaliteter, som kun kommer i spil, hvis vi som samfund gør noget. Det er på den baggrund at der opstår en række folkelige initiativer som søger at hjælpe de gode sider frem i de unge mennesker.

HeadSpace er en af dem. De er nu repræsenteret i 30 danske kommuner.

Ung til Ung giver sårbare unge mulighed for at mødes via computerskærm.

Ungekompasset har søgt at kortlægge hvad der er af foreninger, der på forskellige måder har fokus på de sårbare unge. Se deres oversigt her.