Bivenlige busstoppesteder breder sig

Vi har før omtalt bivenlige busstoppesteder i Holland. Nu følger også engelske byer efter  .

Det gælder.f.eks. Leicester som er ved at installere et nyt netværk af bi-busstoppesteder . Netværket kaldes det levende tag og består af 30 busstoppesteder, der er toppet med en blanding af vilde blomster og sedumplanter – en favorit blandt bestøvere, som er faldet dramatisk de seneste år.

Som en del af det miljøvenlige initiativ har byen indgået et samarbejde med medievirksomheden Clear Channel, som har hjulpet med at omdanne busstoppesteder til bi-oaser. Ud over at tilbyde ”krisecentre” til bestøvere, er de resulterende grønne knudepunkter også til gavn for byens biodiversitet og modstandsdygtighed over for klimaet, forsinkelse af regnvand, hjælp med at reducere byens varmeø-effekt , renser luften og gør generelt byen grønnere. Læs mere her og se hvordan et bivenligt stoppested ser ud.