Markant mindre klimaaftryk hvis vi følger de nye kostråd

Ifølge en ny undersøgelse formidlet af Aarhus Universitet vil klimatrykket falde hvis vi følger fødevarestyrelsens nye kostpyramide.

»Helt generelt er klimaaftrykket per kilo fødevare større for animalske fødevarer end for vegetabilske fødevarer,« siger Lisbeth Mogensen, der er lektor på Institut for Agroøkologi og én af forskerne bag undersøgelsen.

Det skyldes, at udledningen per kilo produkt stiger, når korn for eksempel først skal omsættes af dyrene, i modsætning til når produktet forbruges direkte af mennesker, forklarer forskeren. 

»En mere klimavenlig kost består derfor af en højere andel af vegetabilske og færre animalske fødevarer.«   

Forskernes beregninger indikerer, at arealforbruget per person per dag kan reduceres med omtrent 39 procent, hvis vi omstiller til en kost, der beror på de nye kostråd om at skære ned på det røde kød samt spise mere fuldkorn og grønt. 

Det er dog et tal, der er behæftet med visse usikkerhed, skriver Aarhus Universitet. 

Undersøgelsen er blevet udarbejdet på foranledning af Landbrugsstyrelsen og er et led i besvarelsen af et spørgsmål i Miljø- og Fødevareudvalget (MOF), og du kan læse mere om  udgangspunktet for beregningerne her.