Regenerativt jordbrug stormer frem

Regenerativt landbrug stormer frem – ikke mindst i USA. Regenerativt landbrug og dyrehold er den næste og højere fase af økologisk mad og landbrug.

Udover den naturlige og økologiske fødevare- og landbrugsproduktion spiller det også en rolle i at reducere drivhusgasemissioner i landbruget.

Regeneration International inkluderer 400 lokale initiativer i mere end 60 lande. Målet er at strategisere, hvordan landmændene kan hjælpes kvalitativt med at udvide og opskalere regenerativ bedste praksis, så organisk og regenerativ bliver normen.

Som de siger: “Vi skal bevæge os ud over blot at behandle symptomerne på vores planetariske degeneration og i stedet bygge et nyt system baseret på regenerativ mad, landbrug og arealanvendelse kombineret med praksis med vedvarende energi og globalt samarbejde i stedet for krigsførelse, eller vi vil snart (sandsynligvis inden for 25 år) passere point of no return. Læs mere her.

I Danmark er foreningen for regenerativ jordbrug stiftet i 2019 som en udbygning af økologien.

En række af principperne – eks. pløjefri dyrkning, sædskifte og konstant jorddække finder vi i Conservation Agriculture organiseret i FRDK.

Læs om regenerativt landbrug på Soil Food Web.