Naturen leverer den førende klimateknologi

Effektiv, billig og oven i købet smuk. Naturen har en genial klimaløsning. Hvis vi holder op med at dræne marker og omlægger dem til natur, sparer vi flere mio. ton CO2.

Den førende klimateknologi er hverken digital, smurt med hydraulikolie eller lige på trapperne. Den er her nu. Blomstrende, summende og sumpet. Det er moser og enge i ådale og andre naturlige vådområder. Med orkideer, vilde græsarter og kødædende planter. Rig både over og under jorden. På liv og på kulstof. Det sidste i form af planterester, som gennem århundreder er sunket ned og optaget i vandmættede jordlag på enge og i moser. Læs mere her.