Hollandsk landbrugspolitik: Hensynet til klima, miljø og natur vejer tungt

Hollands regering har – måske som den første – søsat en Nedlukningsplan for svinebrug af hensyn til vandmiljøet, klimaet og svinebrugenes naboer. Der er afsat godt 1,3 milliarder kroner til nedlukningspræmier til hollandske svineproducenter, og der er indkommet flere ansøgninger – godt 500 – end der er penge til. Dertil har regeringen afsat 2,6 milliarder kroner til opkøb af husdyrbedrifter, som ejerne gerne vil forlade.