Vindmøllevinger kan genindvindes

En vindmøllevinge holder ca. 20 år og så er det et affaldsproblem. Og dog.En gruppe forskere fra USA, Nordirland og Republikken Irland har forsket i løsningen og har så organiseret sig under navnet Re-Wind med det formål er at bruge gamle vinger til at konstruere store strukturer såsom broer, veje og bygninger.

For nylig modtog Re-Wind tre 40 fod lange vinger fra en vindmøllepark i Belfast. Her er planen at bygge en gangbro ud af dem i Irland helt konkret som erstatning for standard stålbjælker. En anden anvendelse er at bruge de tidligere vinger til krafttårn i en ny vindmølle. Et tredje eksempel er at bruge det til skaterbaner. Mulighederne er mangfoldige, men altså ikke at deponere dem på losseplads. Læs mere her.