Landmændene skal indsamle og genanvende deres plastaffald

Et nyt sektorsamarbejde mellem Miljøministeriet og Landbrug & Fødevarer skal realisere potentialet for mere genanvendelse af landbrugsplastik. Samarbejdet bidrager til klimaindsatsen for en grøn affaldssektor og øget cirkulær økonomi.

Plastikfolie til overdækning af ensilage og halm, plastnet over afgrøderne for at beskytte dem, plasttunneler til drivhuse og foderbøtter. Vi bruger i dag plastik til rigtigt mange ting, og der bliver brugt meget af det – også i det danske landbrug. Med regeringens “Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” er der sat et ambitiøst mål for landbrugsområdet om, at 50 % af al plastikaffald skal udsorteres til genanvendelse i 2025 og 80 % i 2030. I dag indsamles og genanvendes cirka en fjerdedel af plastikaffaldet i landbruget, men der er potentiale for mere. Læs mere her.