“Frirummet” – en ny debatform, der skal gøre os klogere

Vi skal gøre noget ved den offentlige debat som ofte er unuanceret, polariseret og konfliktoptrappende. Vi har brug for at reformere måden vi debatterer på, så vi rent faktisk bliver klogere. Vi bliver klogere af uenighed, hvis der samtidigt er mulighed for at tvivle, reflektere og tage initiativ sammen. Sådan siger Cathrine Gyldensted, der er aktuel med bogen ”Blev du klogere?”. I stedet for at trække modsætningerne skarpt op så skal vi øve os i at se sagen fra den andens side, og så skal vi inddrage flere i debatten. Det er tankegangen bag Frirumsdebatten, som man kan læse mere om her.