Passion economy – nyt spændende digitalt forretningsområde

Der sker noget spændende lige nu for hvad angår kommunikation på de sociale medier. Det kaldes  Passion Economy. Det er et forretningsområde der er under rivende udvikling, der netop indsnævrer og raffinerer informationsstrømme. Vi er de sidste 10 år gået fra populistisk spredehagl i massemedier til algoritmebaserede feeds forankret i personlige netværk på sociale medier, hvilket var en kærkommen befrielse til at begynde med. Men også disse er med årene blevet drænende og uvedkommende: Der er stigende mistillid til førende SoMe-platforme og op mod 52% af alle brugere vil gerne væk. Læs mere her.

Kilde: ActualNews