Det er kvinderne der rammes – det er kvinderne der gør noget

Det er først og fremmest kvinderne der bliver ramt af klimaeffekter i den 3. verden. Det er fordi det først og fremmest er dem der står for landbruget.

Sri Lanka viser et eksempel på hvad der skal til. NGOen Seacology gennemførte i 2015 – i samarbejde med en lokal NGO – et mangrovebeskyttelsesprojekt, der genplantede 9.600 hektar mangroveskove, der var blevet hugget ned. Projektet leverede alternativ jobtræning og mikrolån til ca. 12.000 fattige kvinder i 1.500 små fiskerisamfund. De lærte at være klimasmarte og blive forvaltere af jorden og fremme bæredygtige landbrugsmetoder. 

At inddrage kvinder i flere beslutningspositioner, uddanne dem med tværgående færdigheder og inddrage dem i klimaresistente projekter vil ikke kun styrke kvinder i dårligt stillede samfund, men fremmer dem som lige interessenter i at finde løsninger på klimakatastrofen, konkluderes det i en FN-rapport. Læs mere her.