Der er flere klimafrontløber-nationer

På et område, nemlig forsyning af vedvarende energi, er Danmark et foregangsland, men der er en række andre lande der fortjener hyldest. Sådan siger Thomas Hebsgaard fra Zetland. Han nævner f.eks. den meget vigtige pionerindsats som Kina og Tyskland har gjort for at sænke prisen på solceller, den indsats for Holland gør for at begrænse omfanget af dyrehold og styrke produktion af grøntsager, Sveriges indsats med gennem snart 30 år at have en pæn høj CO2-beskatning, Norge for deres stop for fossilbiler fra 2025. Læs og lyt mere her.