Landmand viser en balance mellem miljø og produktion

Jeg vil ikke have flere køer end de kan brødføde sig med kløvergræs og græs. Sådan siger en landmand Torben Wetche, der oprindeligt havde 170 malkekøer, men har sænket til 110-120 ud fra en beregning af, hvor meget foder, der produceres på arealer med kløvergræs og græs. På de arealer, der ikke på den måde sikrer selvforsyning af foder til dyrene, producerer han planteafgrøder som fødevarer til mennesker.

Han har beregnet at han på denne måde kan brødføde tre gange så mange mennesker, som hvis han havde købt foder ind og presset antallet af køer op på 300.

Han burde være inspiration for andre landmænd i den omlægning til mere klimavenligt landbrug der venter forude. Læs mere her.

2 kommentarer til “Landmand viser en balance mellem miljø og produktion”

  1. Jeg har desværre ikke mulighed for at fjerne betalingsmuren, men jeg vil godt sende artiklen til dig på din mail.
    Knud Anker

Der er lukket for kommentarer.