Klimaborgerting signalerer et højt ambitionsniveau efter sin første samling

Borgere vil have høj klimaafgift, mindre biomasseafbrænding og mere bæredygtigt landbrug.

Det af regeringen nedsatte Klimaborgerting signalerer efter sin første weekendsession et højere grønt ambitionsniveau end regeringen. Det viser afstemninger i borgertinget, der nu skal arbejde videre med en række prioriterede emner.

Resultatet af de første, retningsgivende afstemninger blev præsenteret i starten af november for klimaminister Dan Jørgensen (S) og Folketingets klimaudvalg. Læs mere her.