Genopretning af stenrev kan få fiskene tilbage

Forskere fra DTU Aqua registrerede 100 gange så mange torsk efter udlægning af nye stenrev på Bredgrund ved Sønderborg. Beskyttelse og genopretning af levesteder bør være med i den kommende havplan.

– Genetablering af stenrev og beskyttelsen af eksisterende rev er nøgleingredienser, hvis vi skal vende naturens tilbagegang i havet. Vi ved, at fiskene kommer tilbage, når vi genskaber levestederne, siger havpolitisk seniorrådgiver Cathrine Pedersen Schirmer fra Danmarks Naturfredningsforening.

At stenrev skaber liv, har vi set flere gange herhjemme i forbindelse med etableringen af nye rev. Tidligere med etableringen af Blue Reef i Kattegat og senest med etableringen af nye stenrev på Bredgrund ved Sønderborg. Læs mere her.