Sverige sætter turbo på elektrificeringen i trafikken

Den svenske regering plus et par støttepartier er blevet enige om at sætte turbo på elektrificering af transportsektoren for at nå få udfaset de fossile brændstoffer og dermed kunne nå landets klimamål om 0- udledning i 2045.

Konkret skal det ske ved hjælp af en ny elektrificeringskommission med 17 medlemmer, der skal identificere foranstaltninger, der kan øge elektrificerings-tempoet indenfor transportområdet.

Samtidig skal de svenske transportmyndigheder pålægges at planlægge en udvidelse af el-veje – veje med indbygget elforsyning i vejbanen – langs det offentlige vejnet; ligesom de pålægges at analysere behovet for hurtigopladning til tunge køretøjer langt større veje. Læs mere her.