Østrig investerer kæmpebeløb i kollektiv trafik

Østrigs Ministerråd har vedtaget en meget omfattende investering i kollektiv trafik – primært jernbanenettet. 17.5 mia Euro skal der i perioden 2021 – 2026 investeres i udvidelse og modernisering af landets jernbaneinfrastruktur . Finansieringen ydes til ÖBB Infrastructure til forbedring af bytrafik, forstæder og regionale jernbanetjenester. Alle indenlandske linjer vil også blive elektrificeret inden 2035.

For at nå Østrigs mål om et klimaneutralt jernbanenet inden 2035 vil 500 km linie blive elektrificeret inden 2030. Brint- eller batteritog vil blive brugt, hvor elektrificering ikke er teknisk eller økonomisk gennemførlig. Læs mere her.