Flygtninge giver hensygnede byer nyt liv

Mange mindre bysamfund i Spanien oplever at de unge flytter fra byen når de skal uddanne sig og kommer ikke tilbage. Det betyder at en række aktiviteter som butikker og skoler bliver ramt og at området i det hele taget må se tomme boliger der går i forfald.  

Som led i bestræbelserne på at vende den negative spiral indbyder byerne migranter, der desperat søger væk fra fattigdom, at de kan flytte ind her. Det har haft en positiv effekt i en række mindre bysamfund hvor den nedadgående tendens er vendt. Læs mere her.

Læs også her om den sicilianske borgmester der fik stoppet mafiaen og i stedet byder emigranter og flygtninge velkommen – og som har borgerne med sig.

D