Plan om 10 mio ton grøn brint

EU-Kommissionen har i juli 2020 fremlagt en ny plan for bæredygtig brint, og selvom den kommer til at betyde store udgifter, så skal det være med til at skabe vækst, jobs og en klimaneutral verdensdel i 2050. Der er plan om produktion af 10 mio. ton grøn brint i EU: »Det er en kæmpestor ambition. Men det er muligt« Læs mere her.