Kul fases ud i Tyskland


Tyskland er et af de mest kulafhængige lande i Vesteuropa, men det vil ændre sig efter at et nyt lovforslag blev vedtaget i Forbundsdagen. Lovforslaget fastsætter betingelserne for, at Tyskland vil opgive kul som en energikilde for at nå klimamål. Tyskland vil opgive kernekraft senest i 2022 og kul senest i 2038 og vil samtidig sigte mod 55% nedskæringer i drivhusgasemissionerne inden 2030 i løbet af 1990-niveauer. Læs mere her.