Corona-effekt: stort fald i CO2-udslip

Covid-19-udbruddet forårsager stor menneskelig lidelse, men det har også reduceret CO2-emissioner. Den økonomiske aktivitet er dæmpet som følge af Corona-krisen ikke mindst i Kina En foreløbig opgørelse viser en reduktion på 15 til 40 procent i produktionen på tværs af nøglesektorer. Man vurderer at Kinas CO2-udslip i februar er reduceret med 25% og at den lokale forurening er reduceret væsentligt. Læs mere her.