Nærvarmeværket sikrer klimavenlig fjernvarme uden for byerne

Fjernvarme er typisk forbeholdt de, der bor i byerne, men det gør et nyt initiativ kaldet ”Nærvarmeværket” op med. De sørger for at give tilbud til de 150.000 ejendomme i landdistrikterne, der stadig har oliefyr- og fastbrændselsfyr. Nærvarmeværket leverer varme på fjernvarmelignende vilkår, hvor der hos forbrugere installeres en kvalitets luft/vand varmepumpe i de enkelte ejendomme. Det har vist sig at blive en stor succes idet overraskende mange har efterspurgt denne klimavenlige varmeløsning. Læs mere her.