Madrids bystyre ville tillade biler i centrum. Borgerne protesterede og biler blev væk


Da Madrids nye bystyre kom til magten i maj, så det ud til, at det eksisterende forbud mod biler i bymidten ville blive omgjort. Der rejste sig imidlertid et stort folkeligt oprør – bl.a. en demonstration med over 60.000 deltagere – som afstedførte at den bilfrie bymidte blev fastholdt.  

Bystyrets beslutning har uden tvivl betydelig uden for Madrids grænser. Da byens ophævelse af bilforbuddet blev annonceret, så nogle det som den første dominobrik der faldt i en kæde af anti-grønne tilbageslag, der ville se bilforbud begynde at kollapse i hele Europa. Nu mindre end to måneder efter ophævelsens offentliggørelse sker der faktisk det modsatte: at der er bred opbakning til grønne bypolitikker, selv når den politiske pendul svinger rigtigt.  Læs mere her.