Den engelske nationalbank kommer ind i klimakampen

Den engelske organisation Positive Money (i Danmark ”Gode Penge”) har vundet to sejre. De har fået den engelske nationalbank (Bank of England) til at inkludere klimarisikoen i bankbalancen. Den anden sejr vedrører ønsket om at Bank of England får mandat til at afspejle klimarisikoen i deres udlån. Dette krav lover Labour at ville sætte til banken hvis de kommer til magten. Begge indrømmelser skyldes pres fra Positive Money og er med til for alvor at få den finansielle sektor ind på klimadagsordenen. Læs mere her.