Proteinbehovet kan dækkes fra en fårekyllinge-farm inde midt i byen

2 mia. mennesker spiser i dag insekter og får på den måde deres nødvendige protein på en mindre miljøbelastende måde end hvis vi spise kød fra køer eller svin. Insektspisen breder sig langsomt i Danmark. Senest har projekt InUrban fået Miljø- og Fødevareministeriets blå stempel – incl. 2 mio kr – til i en container at avle fårekyllinger. De indeholder mere protein og B12-vitamin end andre insekter. Læs mere her