Bilerne skal ud af byen, men hvordan?

Flere steder rundt om i verden er man i gang med at høste erfaring med at begrænse biltrafikken i byerne – begrundet i den store trængsel på vejene og de mange dødsfald p.g.a. forureningen (7 mio. anslås hvert år at dø af luftforurening.) Tallinn i Estland har siden 2013 givet alle der er registreret som borgere i byen gratis transport. Deres erfaringer følges med stor interesse. Det samme sker i forhold til Oslos indsats for en bilfri bymidte. Også Lyon i Frankrig hvor cykel- og bildeling får antallet af biler ned med 20%.