Regenerativt landbrug har spændende perspektiver

Regenarativt landbrug  er navnet på et nyt paradigme og en ny bevægelse. Regenerativt landbrug og arealanvendelse omfatter den bedste praksis inden for økologisk landbrug, husdyrhold og miljøbevarelse. Regenerering sætter et centralt fokus på at forbedre jordbundens sundhed.Ifølge fødeaktivisten Vandana Shiva giver “Regenerativt landbrug svar på jordkrisen, fødevarekrisen, sundhedskrisen, klimakrisen og demokratikrisen.”

Læs mere her

Hvad regenerativt landbrug gør for klimaet.