EU: økologi er sundest

EU-parlamentet har udvirket at der skulle gennemføres en uafhængig undersøgelse af i hvilket omfang der er forskel på økologiske og konventionelle fødevarers sundhed. Undersøgelsen identificerede tre vigtige folkesundhedsproblemer, hvor stærke videnskabelige beviser understøtter økologisk mad og økologisk landbrugs overlegenhed med hensyn til menneskers sundhed: Pesticidrester, antibiotikaresistente bakterier og cadmiumeksponering.

Læs mere her